Middin in Beeld

Portret 12-09-2017

Soms zwaait de deur open en blijk ik toch binnen te mogen komen

Ik ben vaak hulpverlener nummer 301 voor mensen. Dat benoem ik dan ook. Maar ik geef ook aan dat ik ze wil helpen. Dat geloven ze dan vaak niet. ‘Dat kun jij wel zeggen maar waarom zou het jou wel lukken’.“ Voor Giëlla Gregorius is dit dagelijkse kost als begeleider bij het Team Specialistische begeleiding LVB in de regio Haaglanden. Ze werkt met methodisch kader Lifewise. “Ik vind het een heerlijke doelgroep, heel divers en iedereen is anders. Het is een soort puzzel, waarbij je als begeleider de juiste puzzelstukjes in elkaar moet schuiven.

Naar schatting zijn er meer dan 2 miljoen mensen die onder de doelgroep LVB vallen. De doelgroep wordt steeds complexer (meerdere soorten problematiek bij één persoon) en daarnaast wordt ook de maatschappij complexer waardoor mensen zich niet staande kunnen houden.

Deze mensen hebben moeite met het voeren van een eigen huishouden, relaties, het vinden en behouden van een baan, het regelen van financiële en administratieve zaken en problemen op het gebied van drugs, seksualiteit of criminaliteit. Ook komt deze groep mensen vaak voor op lijstjes over criminaliteit, schulden en overlast. Ze verdoezelen vaak hun problemen en zijn wars van hulp.

Onder mensen met een LVB is er een groep die ook bijkomende sociale aanpassingsproblemen heeft. Deze groep wordt ook wel de LVB-plus doelgroep genoemd. Hierbij spelen vaak psychiatrische kenmerken een rol. Het team Specialistische begeleiding LVB Haaglanden richt zich vooral op deze groep.

Vasthoudendheid

Verwijzers weten Middin steeds vaker te vinden. Het team van Giëlla heeft nu 105 cliënten in portefeuille en dat was een paar jaar geleden nog 30.  “Ik hoor vaak dat verwijzers het sterk van ons  vinden dat wij niet zomaar opgeven. Wij hebben een lange adem en stoppen niet na een paar afzeggingen. Als een cliënt zich bijvoorbeeld ziek meldt voor een afspraak, maar als ik daaraan twijfel, dan ga ik wel eens langs. Ik bel dan aan en zeg dat ik me zorgen maakt omdat hij ziek is. Soms zwaait de deur dan open en blijk ik toch binnen te mogen komen.”

Ander punt dat verwijzers noemen is dat Middin de cliënten echt bij de hand neemt en ook echt outside the box kan denken. “We werken soms ook buiten de normale werktijden. Zo had ik een cliënt die ’s ochtends om 9 uur ergens moest zijn maar zijn bed nooit uit kwam. Hij woonde nog thuis bij zijn ouders, die het ook niet voor elkaar kregen. Ze deden voor mij dan de deur open om 7.30 uur zodat ik het kon proberen. Ik deed dat in kleine stapjes: eerst onderaan de trap roepen dat ik er was, dan halverwege dat ik eraan kwam, toen kloppend op de deur en zo langzaamaan verder. Uiteindelijk stond hij om half acht gewoon zelf naast zijn bed.”

Methodisch kader: LifeWise

De werkwijze van Middin was tot nu toe niet vastgelegd en zo konden we ook niet laten zien dat wat we doen succesvol is. Laat staan dat we het effect van onze aanpak kunnen meten. Daarom heeft Middin de werkwijze bij LVB-plus-cliënten nu vastgelegd in een methodisch kader: LifeWise, speciaal gericht op het leven in de grote stad. Samen met Cordaan uit Amsterdam – die een vergelijkbare werkwijze heeft- en het VUMC is de begeleidingsaanpak uit de praktijk nu verwoord in 4 pijlers (Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden) en 16 handvatten. We verwachten dat door LifeWise de kwaliteit van leven van de cliënt toeneemt en de maatschappelijke overlast juist afneemt.

Regie

“Door kleine stapjes te maken, lukt het vaak wel om mensen te helpen vooruit te komen. Ik probeer zo goed mogelijk te kijken wat iemand nodig heeft. Daarvoor ga ik soms dichtbij de cliënt staan om hem of haar te kunnen observeren. Ik reis dan bijvoorbeeld vanaf zijn huis mee naar een afspraak. Zo kan ik zien of ze zichzelf in het openbaar vervoer of het verkeer kunnen redden.”

De regie legt ze zoveel mogelijk terug bij de cliënt. “Iemand moet het zelf doen. Wij denken met hem mee. Zo heb ik al diverse cliënten naar zelfstandig wonen kunnen begeleiden. Terwijl ze aan het begin van het traject helemaal niet openstonden voor hulp.”

Ze is trots op heel veel dingen, maar nog het meest op wat ze met het team bereiken bij deze groep cliënten en de samenwerking met verwijzers. “Nu worden we bijvoorbeeld regelmatig gebeld door ketenpartners die even willen sparren. Dat deden ze vroeger nooit.”

Middin ontwikkelde samen met Cordaan het methodisch kader LifeWise voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek in de grote stad. Meer weten?

Website LifeWise

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *