Middin in beeld

Welke uitdagingen komen mensen met een beperking tegen? Wat zijn de dilemma’s van de medewerkers van Middin die zij dagelijks tegenkomen in de begeleiding van onze cliënten? Hoe spelen wij in op de ontwikkelingen in de samenleving en hoe helpen wij mensen om met veranderingen om te gaan? En welke talenten brengen mensen met een beperking zelf mee om hun steentje bij te dragen in de maatschappij? De verhalen, verteld door onze cliënten en medewerkers zelf, lees je op dit platform. Je reactie is van harte welkom.

Samen durven en doen

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst. Kan zelf keuzes maken en regie houden over zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond. Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. Want als het echt niet gaat, is onze hulp nodig. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel?

Onze hulp is dichtbij. We zijn er, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen. Middin biedt een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Want samen durven en doen is samen leven.

Het beste van de maand in je mail

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf in