Middin in Beeld

Mag ik even 18-05-2017

Samen sterk voor mensen met een LVB

De doelgroep LVB staat steeds vaker op de agenda van gemeenten, GGZ en justitie. Niet zo vreemd, want naar schatting zijn er meer dan 2 miljoen mensen die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Door hun beperking lopen zij vaak tegen allerlei moeilijkheden aan. En dat zorgt nog wel eens voor problemen in de samenleving. Middin kan helpen. Als kersverse coördinator LVB bij Middin hoop ik verbinding te maken.

Als je een licht verstandelijke beperking hebt, is dat van invloed op het functioneren in je hele dagelijks leven. Deze mensen hebben vaak moeite met het voeren van een eigen huishouden, relaties, het vinden en behouden van een baan en het regelen van financiële en administratieve zaken. Ook zijn zij vatbaar voor allerlei prikkels en verleidingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen met een LVB vaker in aanraking komen met slechte invloeden op het gebied van drugs, seksualiteit of criminaliteit.

Een succesvolle werkwijze

We hebben bij Middin veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een licht verstandelijke beperking. Begeleiders luisteren goed naar waar de cliënt moeite mee heeft. Ze slagen erin het vertrouwen van de cliënt te winnen en langdurig samen te werken, waardoor de cliënt weer meer grip op zijn leven krijgt. Zijn situatie stabiliseert of de problematiek neemt af. Geen dag is hetzelfde en dat vraagt om veel aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit van de begeleider. Ook moeten we rekening houden met wisselende financieringsstromen en eisen vanuit verwijzers. En we werken samen met allerlei ketenpartners rondom de cliënt. Dat Middin hier goed mee omgaat, blijkt wel uit de vele positieve reacties van verwijzers, die ons weten te vinden.
We zien dat ook sectoren om ons heen mensen met een licht verstandelijke beperking steeds meer beginnen te herkennen en deze doelgroep beter willen leren begrijpen. Zo gaf Middin bijvoorbeeld onlangs een workshop aan 30 participatieconsulenten van een gemeente.

Project LifeWise

We zien dus de mooie resultaten al in de dagelijkse praktijk. Maar als ons dan gevraagd wordt hoe het komt dat we zo succesvol zijn, dan vinden we het moeilijk dit goed te verwoorden. Onze werkwijze staat niet opgeschreven op papier. Dat roept ook voor onszelf lastige vragen op, zoals: Hoe dragen we kennis over aan nieuwe begeleiders? Natuurlijk, het werken met mensen met een LVB is en blijft maatwerk, maar toch willen we graag een eenduidige werkwijze hebben.

In project LifeWise werken we er daarom aan om onze manier van begeleiden van deze doelgroep goed te beschrijven. Dat doen we samen met zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam, die op een soortgelijke manier werkt. Het VU Medisch Centrum heeft de werkwijze binnen beide organisaties onderzocht en vastgelegd in een methodisch kader. Zo kunnen we deze overdragen aan onze begeleiders en hen scholen. Eind mei vertellen we je graag meer over dit methodisch kader.

Coördinator LVB

Als coördinator LVB zie ik ernaar uit om de ontwikkelingen en nieuwe inzichten rondom de doelgroep te volgen. Niet alleen binnen Middin, maar ook om ons heen en landelijk. Met elkaar kunnen we leren van onze ervaringen en zorgen dat onze begeleiding en producten blijven aansluiten bij de cliënt. Project LifeWise is hier een mooi voorbeeld van! Werk jij ook met deze doelgroep en heb jij er ideeën over hoe we dat samen goed kunnen doen? Dan vind ik het leuk om met je in contact te komen.

Daniëlle Dijs
Coördinator LVB

Op de website van Middin vind je meer informatie over de ondersteuning die wij leveren aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Ondersteuning en diensten LVB

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *