Middin in Beeld

Actueel 06-09-2018

‘The making of’ een reportage over Middin voor Brandpunt+

Op 27 september a.s. zendt het tv-programma Brandpunt+ (KRO/NCRV) een reportage uit over de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking door Middin. Sanne Korhorn en Jennifer Zuijderwijk (begeleiders Specialistisch Team LVB Haaglanden) worden in deze uitzending gevolgd in hun werk. Daarbij maken we ook kennis met twee clienten van Middin. Hoe kijken Sanne en Jennifer terug op deze opnames én hoe gaat dat nou, zo’n reportage maken?

Sanne vond vooral het proces van het maken van zo’n programma heel interessant. “Je weet niet zo goed hoe dat in zijn werk gaat van te voren.” Voor Jennifer was het nadenken over ‘hoe het dan in beeld wordt gebracht’ leuk maar ook soms moeilijk. “Ik maakte me wel af en toe druk over hoe onze cliënt dan in beeld werd gebracht. Is het wel integer genoeg? Het zijn toch kwetsbare mensen. Wordt het verhaal niet uitvergroot en worden ze niet als karikatuur in beeld gebracht? Maar ook ‘wat vinden anderen ervan?” “Ik vond het ook wel spannend om antwoorden te geven op vragen, stel je voor dat ik het niet wist,” zegt Sanne. Jennifer vult aan: “Of dat je dan iets zou zeggen dat niet goed over komt en dat ze dat er dan in zouden laten.”

Nadenken

Als je dan als begeleider geïnterviewd wordt over je werk, dan krijg je soms vragen waar je echt even over na moet denken. Sanne vond dat nog best lastig: “Ik vroeg me dan bijvoorbeeld af: waarom doe ik het eigenlijk zo? En waarom doe ik dit werk of wat vind ik belangrijk. Daar denk je normaal niet zo over na. Maar uiteindelijk zijn dat wel de leukste fragmenten in de reportage geworden vind ik.”

Kwetsbare LVB doelgroep

De cliënten die in de reportage voorkomen, Bianca en Ronald, zijn zorgvuldig uitgekozen en voorbereid. “Ik vond het belangrijk dat ze wisten waar ze ja tegen zouden zeggen – beseffen ze dat ze op tv komen? Ik heb echt drie keer gevraagd of mijn cliënt het wilde en ook of de familie het goed vindt,” zo vertelt Jennifer. Sanne: “We hebben het ook in het team overlegd. We hebben bewust niet te kwetsbare clienten uitgekozen en ook geen kinderen.” Jennifer: “Een uitzending op tv mag ook geen negatieve gevolgen hebben voor hun situatie. Je ziet op tv toch dingen die niemand anders zien.

Jennifer wilde met de reportage vooral laten zien dat de doelgroep LVB+ heel divers is en dat deze mensen benaderd willen worden zoals iedereen. “Dat doen wij ook – we benaderen hen niet op een hulpverleners manier maar meer: wat heb je als cliënt nodig van ons.” Sanne: “Ik vind het belangrijk om te laten zien dat deze mensen er ook mogen zijn. En dat het voor kijkers duidelijk wordt dat er een grote groep mensen is die het niet redden in onze maatschappij en die het moeilijk hebben.” Jennifer vult aan: “En dat het niet hun eigen schuld is, omdat ze bijvoorbeeld een lager IQ hebben of bepaalde vaardigheden nooit hebben aangeleerd.

Dagelijks werk

Sanne en Jennifer begeleiden hun cliënten volgens LifeWise, het methodisch kader dat Middin samen met Cordaan heeft ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met LVB én bijkomende complexe problematiek (zoals veel schulden, gebrek aan woonruimte, verslaving etc). “Wij zíjn LifeWise. Dit methodisch kader is gestoeld op wat we in de praktijk al doen. In de reportage zie je daarvan een aantal elementen terug, zoals ‘onze presentie, onze bereikbaarheid, het concreet maken van zaken, het maken van afspraken, het meedenken en het gelijk actie ondernemen’. “Met LifeWise is Middin ook wel echt onderscheidend ten opzichte van andere organisaties,” zegt Jennifer.

Opnamedag en resultaat

Brandpunt+ heeft op drie verschillende dagen opnames gemaakt. Dat zijn intensieve dagen. “Ik was echt moe na zo’n dag, maar het was ook echt gezellig met de crew,” zegt Sanne. “Het was echt een leuke samenwerking, waarbij wij ook zelf ideeën in konden brengen of onze eigen mening konden geven.” Jennifer: “Er moet wel vaak wat over, of er moeten allerlei tussenshots gemaakt worden en dan moesten we bijvoorbeeld in beeld knikken.”
Het eindresultaat hebben Sanne en Jennifer al gezien en ze zijn beiden heel tevreden. Jennifer: “Ik vind het mooi om te zien hoe ze van al die beelden die ze hebben gemaakt – met 11 uur filmmateriaal! – deze reportage van 25 minuten hebben gemaakt. Het is mooi, integer gemaakt en de cliënten komen er goed in naar voren. Het geeft een goed inkijkje in het leven mensen met multiproblematiek en hoe hulpverleners daarmee om kunnen gaan.”

Op 27 september om 21.00 uur is de uitzending op NPO 2. Sanne en Jennifer maken er een teambijeenkomst van: dan zitten ze met hun hele team voor de buis, met een punt pizza in de hand!

Wil jij meer weten over de LVB doelgroep en LifeWise.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn een snelgroeiende groep kwetsbaren in onze samenleving. Of iemand een licht verstandelijke beperking heeft, is niet altijd direct zichtbaar. Wel kunnen er aanwijzingen zijn. Schulden, langdurige werkeloosheid, dakloos, het mijden van zorg, isolement, huiselijk geweld of overlast voor de omgeving. Dergelijke problemen zijn niet altijd het gevolg van onwil, maar kunnen ook worden veroorzaakt door onvermogen.

lees meer

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *