Middin in Beeld

Actueel 06-02-2017

Samen herhaalgedrag voorkomen

"Wij hebben contact gezocht met Middin omdat we samen met hen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die een delict hebben gepleegd, willen ondersteunen in de maatschappij. Middin snapt hoe zij mensen met LVB in het leven en wonen moeten begeleiden. Zij kunnen op hun beurt leren van onze kennis over psychiatrie, verslaving en forensische zorg.”

Herman Segers werkt als verpleegkundig specialist bij het Forensisch FACT LVB-team van Palier. “FACT LVB staat voor Functional Assertive Community Treatment”, legt Segers uit. “Wij richten ons op patiënten met een lichte verstandelijke beperking en forensisch psychiatrische problematiek. We willen voorkomen dat mensen die een delict hebben gepleegd, weer in dat gedrag vervallen. We zijn er dus op gericht dat de patiënt sociaal en maatschappelijk beter functioneert op alle levensgebieden. “Kijk”, zegt Segers, “in de huidige maatschappij gaat alles snel. Zeker bij mensen waar de LVB niet echt te zien is, houdt de maatschappij daar vaak geen rekening mee. Denk maar aan je belasting- of verzekeringsbrief, die is als je intelligent bent al moeilijk te begrijpen. Mensen raken in betalingsproblemen, kunnen brieven niet lezen en vervallen in steeds meer (schuld)problemen en soms ook delicten. Ook verslaving kan een oorzaak zijn. Dit zijn natuurlijk maar voorbeelden, maar we zien dat zeker 40 procent in een penitentiaire inrichting mensen met een LVB zijn.”

Goede woonvorm ontwikkelen

“Ik werk inmiddels drie jaar bij Palier en vind het een uitdaging om de oorzaak van gedragingen bij mensen te achterhalen. Niet meteen oordelen, maar met kleine stapjes vooruitkomen, op weg naar gewenst gedrag. Eén ochtend in de week is een specialist van Middin hier. We bespreken dan cliënten en consulteren elkaar op problemen en vragen. Vanuit Palier kunnen we mensen ook aanmelden bij Middin voor individuele woonbegeleiding. De samenwerking verloopt heel goed. Ik zou het prachtig vinden als we samen een woonvorm voor deze cliënten kunnen ontwikkelen. Dus een goede voorziening voor forensische zorg, met ruimte voor psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen. Op dit moment is binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg nog niet zoveel ruimte voor forensische zorg. Het is dan ook heel complex.”

Preventief handelen

Bij Palier komen cliënten binnen die een verplicht behandeltraject en woonbegeleiding van de rechter krijgen opgelegd. “De reclassering regelt dan bijvoorbeeld het behandeltraject bij ons en de woonbegeleiding bij Middin. Ook kunnen mensen hier terechtkomen zonder die verplichting. We proberen hen dan te helpen via zogenoemde ‘bemoeizorg’, in samenwerking met Middin voor intensief ambulante zorg of individuele woonbegeleiding. Belangrijk hierin is preventief te werken aan een vertrouwensband. Zo zijn leden van ons team twee dagen per week in de gevangenis in Zoetermeer. Zij spreken daar met delinquenten en proberen al zaken voor na ontslag uit detentie te regelen. Denk aan onderdak, om te voorkomen dat mensen weer op straat gaan zwerven. Door het goede contact met partijen als Middin, kunnen we sneller schakelen en elkaars kennis gebruiken. Het is mooi als we samen resultaat voor deze mensen – en hun omgeving – kunnen behalen. Daar doe je het voor.”

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *