Middin in Beeld

Actueel 14-03-2018

“Ik heb de eerste drie weken alleen maar besproken wat er allemaal goed gaat”

Ria Zeestraten is gecertificeerd HouVast begeleider in de regio Haaglanden voor Middin en ondersteunt gezinnen waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking bij (één van) de ouders. Zo is ze ruim een jaar betrokken geweest bij een gezin (met een andere culturele achtergrond), bestaande uit een moeder met 5 kinderen van 10, 12, 14, 16 en 18 jaar.

Heel veel hulpverleners

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) had specifiek gevraagd om het inzetten van de HouVast methode via Middin. “Toen ik de casus las, viel het mij op dat er al heel veel hulpverleners betrokken waren geweest. Er waren vooral veel zorgen over een zoon van 14 jaar die al ruim een half jaar niet naar school ging. Ook was er een dochter van 16 jaar die kampte met psychische problemen. Bij moeder was geconstateerd dat ze licht verstandelijk beperkt was (ze had een IQ van 70). Mede daardoor, het niet goed beheersen van de Nederlandse taal én psychische problemen had moeder niet meer de regie over haar gezin.

Vertrouwen

Het belangrijkste doel was om deze moeder weer in haar kracht te zetten en een manier te vinden om het gezin weer een hecht gezin te laten zijn. “Om dit te bereiken heb ik de eerste drie weken met moeder, maar ook met de andere gezinsleden alleen maar gesproken over ‘wat er goed gaat’. Ze kregen daardoor weer meer vertrouwen in henzelf en in mij en hadden het gevoel dat er eindelijk naar hen werd geluisterd zonder vooroordelen. Zo konden we samen een plan maken om de dingen die nog niet goed gingen, te verbeteren.”
Moeder was bijvoorbeeld overbezorgd en belde daardoor om de haverklap naar haar dochters, die vervolgens hun mobiel uitzetten. Door afspraken hierover te maken, gaat dat nu anders en is het onderlinge contact verbeterd.

Verantwoord ouderschap

Ik heb het gezin intensief begeleid, waarbij ik onder meer de afspraken maakte met school, ik mee ging en moeder ondersteunde bij het voeren van het gesprek. De zoon gaat nu naar een praktijkschool. Hij krijgt daarnaast extra psychische hulp van een collega.
Voor de 16-jarige dochter heeft Ria geregeld dat ze haar school in deeltijd af kan maken.
Moeder krijgt nu extra ondersteuning via de WMO. Het gezin heeft grote stappen gezet op weg naar ‘verantwoord ouderschap’, al blijft ondersteuning nodig. Ria: “Ik vind de HouVast aanpak heel goed werken; ik gebruik het ook bij andere gezinnen waar geen sprake is van LVB. Voor mij is het een mooie manier om gezinnen weer een stap verder te helpen.”

Speciaal voor verwijzers is een folder over HouVast beschikbaar.

Wat is HouVast?

HouVast

Middin gebruikt de interventie HouVast om passende ondersteuning te bieden aan gezinnen, waarbij (één van de) ouders een licht verstandelijke beperking (LVB) (heeft) hebben. Onze begeleiders zijn HouVast-gecertificeerd en ondersteunen de gezinnen en hun netwerk. Ze hebben hierbij voortdurend oog voor zowel de belangen, de veiligheid en de ontwikkelkansen van het kind.

De interventie is, in samenwerking met Middin, ontwikkeld door Het Expertisecentrum William Schrikker. Over het algemeen werkt de begeleider nauw samen met jeugdbescherming en wordt er toegewerkt naar een situatie van ‘verantwoord ouderschap’. HouVast gaat ervan uit dat met de juiste ondersteuning veel ouders met een LVB in staat zijn een verantwoord en veilig thuis te bieden aan hun kinderen. Het accepteren en vragen om hulp, het vergroten van de opvoedvaardigheden en het betrekken en activeren van het netwerk, staan in deze interventie centraal.

Speciaal voor ouders en gezinnen is er een animatie en informatiekaart beschikbaar.

Klik hier

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *