Middin in Beeld

Actueel 21-06-2017

Sneller gerustgesteld door DigiContact, beeldbellen via tablet

Eunice zet haar dochtertje van haar schoot en pakt de tablet erbij. “Wat mij betreft had Middin hier eerder mee kunnen beginnen!” Enthousiast laat ze zien hoe ze verbinding maakt met DigiContact. In beeld verschijnt een begeleider op locatie in Amersfoort waarmee zij kan beeldbellen en aan wie zij direct haar vragen kan stellen.

DigiContact in beeld

Gedurende een pilotperiode van een halfjaar kunnen 50 zelfstandig wonende cliënten van Middin met een verstandelijke beperking, gebruik maken van DigiContact. Zeven dagen in de week kunnen zij van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat inbellen, via het systeem dat ontwikkeld werd door collega-organisatie Philadelphia.

Luisterend oor

Bernice is de begeleider van Middin die Eunice thuis ondersteunt. Meerdere cliënten van haar doen mee aan de pilot met DigiContact. In het begin was Bernice wat sceptisch. “Ik dacht dat cliënten moeite zouden hebben met steeds een ander gezicht. Maar dat blijkt helemaal geen issue te zijn.”
Hoe DigiContact bijdraagt aan de begeleiding verschilt erg per cliënt, vertelt ze: “De één heeft ’s avonds pijn en dan helpt ventileren om daarmee om te gaan. De ander begrijpt een brief niet en raakt in paniek. Dan is het fijn als dat gelijk uitgelegd kan worden. Dat is geruststellend.”

Non-verbale communicatie

Marian, begeleider van Middin, werkt voor de duur van de pilot bij DigiContact. Cliënten bellen over hele verschillende onderwerpen, vertelt zij. “We herinneren sommige cliënten aan hun medicijnen, kunnen meekijken of ze de juiste medicatie innemen. Er zijn ook vaste afspraken dat mensen ons bellen, bijvoorbeeld om te vertellen hoe hun week is geweest. En er zijn acute situaties waarbij geruststellen belangrijk is.” De non-verbale communicatie is een spil in het contact bij het beeldbellen.  “Het valt me echt op dat mensen hele vertrouwelijke gesprekken voeren, omdat je elkaar in de ogen kunt kijken.”

Marian staat de cliënt op afstand te woord via DigiContact

Samenwerken met volwaardige collega’s

Begeleiders van Middin en DigiContact-begeleiders werken samen, afgestemd op de cliënt. Er wordt afgesproken welke onderwerpen en ondersteuningsvragen via de tablet besproken worden en welke situaties de begeleider oppakt. Bernice: “ De medewerkers van Digicontact zijn echt volwaardige collega’s. De winst zit hem erin dat we samen meer cliënten kunnen helpen. En als een cliënt niet inbelt zoals afgesproken, of we maken ons echt zorgen, dan nemen we contact op met de begeleider”, vertelt Marian. “We moeten wel goed opletten dat we niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Communicatie onderling is daarom een pré.” Ook zijn er cliënten die emotionele problemen juist makkelijker bespreken als het via de tablet gaat.

Betere dienstverlening

Bernice ziet niet snel gebeuren dat ze vervangen wordt door de tablet. “Je zal cliënten altijd moeten begeleiden in het huishouden of bij ingewikkelde afspraken. Daar moet je toch echt bij aanwezig zijn.”
Opvoeden doe je de hele dag door en juist daarom is cliënt Eunice zo positief over het beeldbellen. Met DigiContact-begeleider Jolanda bespreekt ze kort hoe lastig ze de opvoeding vindt van haar dochter, die volop in de peuterpubertijd zit. Ze raakt niet meer in paniek, zoals voorheen. De complimenten van Jolanda geven haar nieuwe energie om weer prettig met haar kind om te blijven gaan.

Na de proefperiode van een half jaar wordt gekeken of Middin DigiContact structureel wil inzetten.

Auteur en film: Evariste filmproducties

Het valt niet altijd mee om een gezin met één of meer kinderen draaiende te houden. Ouders hebben veel vragen, zoals: Hoe zorg ik dat m’n kind op tijd gaat slapen, hoe zorg ik dat het goed eet, hoe ga ik om met boze buien of hoe zorg ik voor een prettige sfeer in het gezin. Om hierbij te helpen biedt Middin op vrijwillige basis gezinsondersteuning.

Opvoedondersteuning jeugd en gezin

Plaats uw reactie

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Vereiste invoer *